PUBLISHER PORTAL

Dit is een portaal exclusief voor uitgevers en exploitanten met in-app advertentieruimte in Nederland. Hier vind je de handleiding voor hoe om te gaan met mobile privacy, ook wel mPrivacy.

mPrivacy handleiding
voor app publishers

MOBILE PRIVACY: HOEZO?

Gebruikers en adverteerders hebben grote behoefte aan uniforme richtlijnen omtrent het gebruik van de advertising-ID ten aanzien van mobile advertising en de privacy van smartphonegebruikers. Om hierin te kunnen voorzien heeft MobPro een gids ontwikkeld voor het vragen van toestemming voor het uitlezen en gebruiken van de advertising-ID ten behoeve van advertentie-doeleinden.

Hoewel formele wetgeving omtrent dit onderwerp vooralsnog niet expliciet gemaakt is, voldoet de tekst (volgens de interpretatie van MobPro) aan de noodzakelijke informatie-elementen die op grond van artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht zijn.

WAT STAAT ER IN DE MPRIVACY HANDLEIDING?

De handleiding bevat een algemene verklaring die je kunt gebruiken om te voldoen aan de informatieplicht. Daarna volgt een handleiding over hoe de algemene verklaring toe te passen voor jouw app(s), waaronder het benoemen van alle derde partijen zoals MobPro.